النجف - الحنانة - مقابل غرفة تجارة النجف 07825251717 email@faydalqassim.com

المدونة

پروژه کارخانه آهن و فولاد ، با ظرفیت تولید 350 هزار تن در سال ، و تقریباً 500 فرصت شغلی را فراهم می کند

Back to top